Studentene roper, men hvem hører?

Hva kommer til å skje med studenthuset, Arena Bar?

I 2003 kjøpte Studentsamfunnet på Rena det som var det tidligere folkebiblioteket på Rena for kr 1,00. Her kunne man gjennomføre forskjellige kulturelle tilbud, og man har gjort alt fra revyforestillinger, konserter, filmfremvisninger og spillkvelder.

Siden 2013 har Åmot kommune spilt ut at de ønsker Studenthuset Arena Bar revet, og det har vært flere prosesser rundt å finne alternativer til hvor Studentsamfunnet på Rena kan drive sin virksomhet hvis bygget rives. Dette har vært utfordrende, spesielt ettersom husleiekostnadene har vært mye høyere enn det Studentsamfunnet kan opprettholde.

Alternativer man har sett på er blant annet der «Rampa» har vært de siste årene, Sjølund og underetasjen ved Jernia. Alle steder har enten ikke vært egnet for den driften Studentsamfunnet på Rena har tilbudt, eller at husleiekostnadene har vært for høye. Studentsamfunnet på Rena har det siste tiåret, og muligens lenger, fått mindre støtte av Høgskolen enn de andre Studentsamfunnene i Hedmark fordi man har eid et eget lokale. Dette har gjort det vanskelig å kunne holde av midler til oppussing og vedlikehold, ettersom pengene også må gå til generell drift, halleie, og gjennomføring av Fadderuka og kulturtilbudet.

I 2014 ble Studentsamfunnet på Rena gjort oppmerksom på at man måtte betale strøm for de siste ti årene. Dette ble bestridt, ettersom selve kravet ikke kan lovlig gjøres for mer enn de siste tre årene, og saken ble lagt i ro inntil videre. I ettertid har man allikevel blitt fakturert for denne kostnaden, en kostnad man tidligere ble lovet at kommunen og/eller Høgskolen skulle dekke for studentene. Man opplever å bli kastet frem og tilbake mellom aktørene, prisgitt at man får godvilje fra noen.

Det planlegges å bygge et nytt flerbruksbygg på de områdene der Gymsalbygget, Sjølund og Studenthuset Arena Bar som blant annet Høgskolen i Innlandet skal disponere. Her har det blitt snakket om at Studentsamfunnet på Rena kan flytte inn i, men tilbakemeldingene på dette varierer veldig på nåværende tidspunkt. Studentsamfunnet på Rena har utarbeidet et brev der man beskriver hvilke suksesskriterier som må være tilstede for at man kan opprettholde, og forbedre, det tilbudet man har i dag. Dette ligger også til grunn i forslaget til resolusjon.

Per i dag har man kun mottatt et tilbud om å være i Kulturhuset for en avgift på kr 300 pr time. Dette innebærer en total kostnad på ca kr 18 000 pr måned hvis dette skal erstatte det tilbudet man har i dag. Dette er også en kostnad som kommer i tillegg til de kostnadene Arena allerede har i dag, og mulighetene for i hvilken grad man kan tjene penger er fortsatt uavklart.

Etter tydelig tilbakemelding fra studentene og Studentsamfunnet på Rena har høgskolen og kommunen nå over en lengre periode bestemt seg for å ekskludere studentsamfunnet fra de møtene som omhandler fremtiden til Studenthuset Arena Bar, et bygg som Studentsamfunnet på Rena siden 2003 har kontraktfestet eierskap til. Man opplever seg utelatt fra vesentlige fora der fremtiden til det kulturelle tilbudet for studentene på Rena avgjøres, noe man opplever som strategisk ekskludering. Man blir på dette tidspunktet kun orientert om hva andre aktører har bestemt.

Dette mener Samfunnsstyret er feil, og det er på tide at studentene gjennom Studentsamfunnet på Rena og StInn tas på alvor og vises nok respekt til å bli inkludert i prosessene.

Det er skrevet en resolusjon om dette, som et tydelig signal til disse aktørene om at det er på tide å bli inkludert, bli hørt og vises den respekten man fortjener.

Oppdater 04.09.2019

I dag har studentrådet på Rena vedtatt å stille seg bak studentsamfunnet på Rena og har også valgt å stå bak denne resolusjonen. Vi er glade for å være trygge på at vi har alle studentene på Rena bak oss i denne saken. Vi oppdaterer jevnlig.

Les mer om saken her:Oppdatert: 04.09.2019 av markedsføring- og informasjonsansvarlig ved Studentsamfunnet på Rena.