Ledige stillinger i ARENA Samfunnet

På Generalforsamling 1. oktober skal hele styret skiftes ut! Følgende stillinger er ute til valg:

 

Leder

Leder skal lede selskapet på en slik måte at overlevelsesevnen sikres og styrkes og at trygghet kan utvikles både for selskapets eksistens og for organisasjonens medarbeidere.

 

Nestleder

Nestleder skal være Leders stedfortreder der dette er nødvendig, og skal hjelpe Leder med hans/hennes arbeidsoppgaver.

 

Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives på en sikker og lønnsom måte i forhold til økonomien. Økonomiansvarlig skal være rådgivende ovenfor Samfunnsstyret i økonomiske beslutninger og skal påse at alle som sitter i Samfunnsstyret har den nødvendige økonomiske informasjonen de har behov for.

 

Markedsførins- og informasjonsansvarlig

Markedsførings- og informasjonsansvarlig skal ha det overordnede ansvaret for organisasjonens markedsføring og interninformasjon. Markedsførings- og informasjonsansvarlig skal være tilgjengelig for Samfunnsstyret og alle hovedgruppene slik at de slipper å drive markedsførende tiltak til arrangementer og aktiviteter.

 

Driftsleder

Driftsleder har det øverste ansvaret for Biblioteket Pøbb og Scene, og er Samfunnsstyrets representant i hovedgruppen DRIFT. Han/hun er kontaktperson ovenfor eksterne parter for Biblioteket Pøbb og Scene, og skal ta seg av alt fra bygg, drift og medarbeidere. Han/hun skal passe på at Biblioteket Pøbb og Scene drives forsvarlig, etter de bestemmelsene organisasjonen har satt og etter norsk lov.

 

Kulturleder

Kulturleder skal påse at medlemmene har et rikt og variert kulturtilbud og skal lede dette arbeidet med unntak av UKA og FADDERUKA.

 

FADDERUKA-leder

FADDERUKA-leder, med FADDERUKA-styret, har det øverste ansvaret for at FADDERUKA arrangeres på en forsvarlig måte ovenfor Samfunnsstyret.

 

Leder for ARENA Idrett

ASI-leder, med ASI-styret, har det øverste ansvaret for at medlemmene har et idretts-/aktivitetstilbud, og dermed ansvaret for ASI sine aktiviteter.

 

Kontroll og konstitusjonsansvarlig (KKU)

Kontrollere at organisasjonen drives etter styrenes og generalforsamlingens vedtak, og etter de lover og retningslinjer myndighetene setter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.