KKU – Klagenemda

Dersom du har klager vedrørende Samfunnsstyret eller noen av vervene, kan du via mailen nedenfor ta kontakt med klagenemda som i Renas studentsamfunnsstyret er Kontroll- og Konstitusjons utvalget, som også behandler klagen eller spørsmålet. 

Her kan du også stille spørsmål angående vedtektene. 

Mail: kku.klagenemda@gmail.com

Merk emnet med «Klage», samt forklar tydelig og hvorfor. 
Andreas Albrechten

KKU 1
Hedda Helene Olsen

KKU 2