Bli Medlem

Ved å bli medlem av ARENA kan du oppleve mange fordeler! Her er en liste over fordelene:

  • Rabatt ved kjøp hos våre samarbeidspartnere
  • Delta gratis på ARENA IDRETT sine trenginger og arrangementer
  • Trene så mye du vil gratis i styrkerommet i leiren
  • Reduserte priser ved ARENA BAR (inngang og annet)
  • Vær med på å forme ARENA SAMFUNNET
  • Mulighet til å stille til valg på verv

Medlemskapet gjelder for hvert studieår, altså fra hver høst til vår. Som medlem kan du også si din mening angående ARENA ved våre generalforsamlinger som holdes tre ganger i året. Som ordinært medlem har du tale- og stemmerett her.

Ta verv i ARENA

Du kan jobbe for ARENA på forskjellige måter. For å sitte i Samfunnsstyret må man være medlem. Man trenger ikke være medlem for å jobbe/ha verv nedover i organisasjonen, men medlemmer vil bli prioritert.

Du kan bli medlem slik:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.