Samfunnet

Studentsamfunnet på Rena er en interesseorganisasjon som drives av studenter, for studenter ved Høgskolen i Innlandet, campus Rena og Evenstad. Samfunnet ble stiftet i 1995, og har siden den gang jobbet aktivt for at det skal være sosiale- og kulturelle aktiviteter på Rena. Samfunnet skal bidra til at alle studenter ved de gitte campusene skal få et godt studentsamfunn. Dette gjøres ved å lede, samt bistå aktivitetene som blir tilbydd.

Samfunnet består av alle enhetene i organisasjonen, som er:

  • Arena Bar
  • Arena Idrett
  • Adrenalin
  • Fadderuka
  • StuA

Samfunnstyret består i tillegg til dette av en leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsføring- og informasjonsansvarlig og kulturleder. Over styret ligger Kontroll- og Konstitusjonsutvalget som er et organ som bistår Samfunnstyret, samt ser til at lovverket følges.

Medlemmene av Studentsamfunnet på Rena utgjør deres Generalforsamling. Det betyr at medlemmene vil være den øverste hos Samfunnets målhiraki, og har mulighet til å påvirke hvordan Samfunnstyret skal være.

Samfunnet arrangerer forskjellige arrangementer gjennom studieåret, som for eksempel Fadderuka, Adrenalin, idrettskamper, temafester, konserter mm.