Studenthybel på Rena?

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Campus Rena har mange søkere til årets studentopptakmed. En positiv utfordring er at nye studenter trenger et sted å bo.

Anette Horntvedt er student hos oss og engasjert til å drive hybelformidling på det private markedet. Denne hybelformidlingen utgjør et supplement til de studentboligene som tilbys i regi av Studentsamskipnaden i Hedmark.

Anette er i ferd med å skaffe seg oversikt over det private hybelmarkedet i Rena-området, og vil bistå nye studenter som søker bolig med informasjon om tilbudet som finnes. Hun vil kunne sette studenter i kontakt med utleiere, og kan også være behjelpelig med besiktigelse av bolig for studenter som bor langt unna. Videre kontakt og avtaler mellom utleier og leietager blir imidlertid en sak mellom utleier og leietaker.

Ettersom dette er et prosjekt i regi av Høgskolen, er boligformidlingen gratis for utleier og leietaker.

Enten du har en ledig bolig (hybel eller større) som du kan tenke deg å leie ut til studenter – eller du er student på utkikk etter bolig – ta kontakt med Anette på

Mail: boligrena@hihm.no
Telefon: 91338641

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.