Om ARENA14/15

Om ARENA

ARENA, tidligere Studentsamfunnet på Rena, er en interesseorganisasjon som drives av kun studenter.

Vi ble stiftet i 1995 som Studentsamfunnet på Rena av studenter, og har siden da jobbet aktivt for at det skal være studentsosiale og -kulturelle aktiviteter på Rena. Studentsamfunnet på Rena endret markedsføringsnavn høsten 2014, med hensikt om å

  • Signalisere samholdet i organisasjonen
  • Understreke at vi er arenaen som studentene er i

ARENAs kjerneaktiviteter er pøbbdrift og idrett. Vi holder også arrangementer av forskjellige slag utover året, som for eksempel FadderUKA og UKA, idrettskamper og -happenings, temafester, konserter osv. Se mer informasjon om disse aktivitetene under Arena Bar.

Om våre aktiviteter

Arena Bar

Arena Kultur

Arena UKA

Arena FadderUKA

 

Arena Idrett

 

Arena Samfunnet

 

Struktur

Ansvarsierarki

 

Kontaktopplysninger

Kontakt oss

 

Ny i ARENA

Nyttige linker