Bli Medlem

Bli Medlem

Ved å bli medlem av ARENA kan du oppleve mange fordeler! Her er en liste over fordelene:

Leverandør rabatter

  • 20% Rabatt på Rena Intersport og Rena Sport 1
  • 20% Rabatt på Rena alpinsenter

 

ARENA Idrett

  • Delta gratis på ARENA IDRETT sine trenginger og arrangementer
  • Trene så mye du vil gratis i styrkerommet i leiren

 

ARENA Bar

  • Reduserte priser ved ARENA BAR (inngang og annet)

 

ARENA Samfunnet

  • Vær med på å forme ARENA SAMFUNNET
  • Mulighet til å stille til valg på verv

 

Medlemskapet gjelder for hvert studieår, altså fra hver høst til vår. Som medlem kan du også si din mening angående ARENA ved våre generalforsamlinger som holdes tre ganger i året. Som ordinært medlem har du tale- og stemmerett her.

Ta verv i ARENA

Du kan jobbe for ARENA på forskjellige måter. For å sitte i Samfunnsstyret må man være medlem. Man trenger ikke være medlem for å jobbe/ha verv nedover i organisasjonen, men medlemmer vil bli prioritert.

Du kan bli medlem slik:

 

 


 

Medlemsbevis

Medlemsbevis/merket (klistremerket) hentes i Ekspedisjonen/resepsjonen (i nærheten av inngangen på Høgskolen i Hedmark, Rena) etter at medlemskapet fortløpende blir registrert. Studentbevis og bankkort må medbringes. Merket settes på bankkort. For spørsmål rundt medlemskap, ta kontakt med ARENA Idrettsleder/ASI leder (medlemsansvarlig) her. Ved spesielle tilfeller/avtale kan medlemsansvarlig dele ut medlemsbevis.

 

Medlemsbevis vises i hver anledning hvor medlem skal nyte godt av sine fordeler ved å være en av våre medlemmer i ARENA. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å utnytte godene våre!